Obchodné obmedzenia pri výmene tovarov a služieb s Čínou

Dovoz do ČLR je spojený s množstvom netarifných obchodných opatrení, ktoré zahŕňajú kvóty a dovozné licencie.

Dovozné licencie sa vydávajú na rôznych úrovniach podľa kategorizácie obchodného artiklu.

http://www.economy.gov.sk

Ďalším opatrením komplikujúcim dovoz je inšpekčné osvedčenie vyžadované, napr. v komoditách valcovanej ocele, oceľových ingotov, neželezných kovov, umelých hmôt, kozmetiky, papiera a ovocia. Výnimky a predpisy znižujúce transparentnosť čínskeho colného systému.
24. 11. 2009
24. 11. 2009