Obchodná bilancia Číny za posledné roky

Prudký ekonomický rast Číny je fakt, ktorý dokazujú aj nasledujúce čísla. Objem zahraničného obchodu vzrástol z 1154,5 mld. USD v roku 2004 na 2 561,6 mld. USD v roku 2008.

Vývoj za posledných 5 rokov ilustruje nasledujúca tabuľka:

Vývoj zahraničného obchodu ČLR v mil. USD
RokObratExportImportSaldo
20082 561 6001 428 5001 133 100295 400
20072 173 8331 218 015955 818262 196
20061 760 396968 936791 461177 475
20051 421 906761 953659 953102 001
20041 154 554593 326561 22932 097
Zdroj: čínske colné štatistiky
24. 11. 2009
24. 11. 2009